Przedszkole Mokotów rozwija artystycznie

Jak wygląda kreatywna edukacja w miejscu takim jak przedszkole Mokotów?
Chociaż nadal potrzebujemy więcej badań, aby przetestować te twierdzenia, wiemy, że obszary w prawej półkuli mózgu są głównym miejscem przetwarzania i rozwijania wiedzy zdobytej dzięki uczestnictwu w zajęciach plastycznych. Jest zatem prawdopodobne, że edukacja artystyczna uczy określonego zestawu umiejętności myślenia, które nie zostały odpowiednio uwzględnione w innych częściach programu nauczania. Dzieci uczęszczające do placówki, jaką jest przedszkole Mokotów, potrzebują szerokiej edukacji, która obejmuje sztukę, a dalszy rozwój naszego społeczeństwa zależy od kreatywnej edukacji.

Myślenie wizualne – Zdjęcia zachęcają nas do myślenia i rozumienia świata wizualnie, zamiast ograniczania uczenia się i nabywania wiedzy do samych słów i liczb. Myślenie wizualne pomaga dzieciom uczyć się innych przedmiotów. Jest to umiejętność wykorzystywana w wielu różnych zawodach, w tym w naukach ścisłych i sztuce.

W miejscu jakim jest przedszkole Mokotów dzieci nabywają umiejętności obserwacyjne. Robienie zdjęć pomaga dzieciom obserwować tematykę rzeczywistej sceny, z której czerpią, i czyni je lepszymi obserwatorami szczegółów otaczającego ich świata. Rozwijanie umiejętności obserwacyjnych poprzez tworzenie obrazów ułatwia wrażliwość wzrokową dziecka na świat.

Rozwiązywanie problemów i umiejętności analityczne to cechy, które dzieci również nabywają podczas artystycznych zajęć w przedszkolu na Mokotowie  – zdjęcia umożliwiają dzieciom odkrywanie i testowanie pomysłów przy podejmowaniu decyzji o tym, jak je przedstawić. Na przykład dzieci będą uczyć się umiejętności rozwiązywania problemów, gdy zmagają się z próbą stworzenia trójwymiarowej sceny ze świata na dwuwymiarowej stronie. Dzięki praktyce dzieci uczą się, że koncentracja i wytrwałość pozwalają im zbliżyć się do zdjęć, które starają się osiągnąć. Zdjęcie dziecka jest jego zdjęciem. Ma wartość samą w sobie, bez konieczności oceniania lub osądzania przez innych jako dobre lub złe. Dziecko ma prawo powiedzieć, co obraz przedstawia lub co przekazuje, budując ich pewność siebie i poczucie własnej wartości.