Agencja Reklamy zaprasza na swoje łamy…

14 czerwca 2021

Kwatera Stężyca do wynajęcia dla całych rodzin!

Filed under: Bez kategorii — admin @ 08:33

Turystykę wiejską można zdefiniować jako przemieszczanie się ludzi z ich miejsca zamieszkania na obszary wiejskie przez okres od co najmniej dwudziestu czterech godzin do maksymalnie sześciu miesięcy wyłącznie w celu wypoczynku i przyjemności. Turystyka wiejska odnosi się do wszelkiej działalności turystycznej na obszarze wiejskim, w tym do tej która prowadzi kwatera Stężyca.

Pojęcie turystyki wiejskiej nie jest bynajmniej dobrze zdefiniowane i podlega wielu interpretacjom. Niektórzy kojarzą turystykę wiejską z „wakacjami na wsi”, podczas których turysta spędza znaczną część swojego urlopu, angażując się w zajęcia rekreacyjne w środowisku wiejskim na farmie, ranczu, wiejskim domu lub na okolicznych terenach. Ogólnie definiuje się obszar wiejski jako „na poziomie lokalnym preferowanym kryterium jest gęstość zaludnienia 150 osób na kilometr kwadratowy”. Na poziomie regionalnym jednostki geograficzne są pogrupowane według udziału ludności wiejskiej na trzy typy: w przeważającej mierze wiejskie (50%), w znacznym stopniu wiejskie (15-50%) i w przeważającej mierze zurbanizowane (15%) i gotowe na wynajem noclegów w miejscu takim jak kwatera Stężyca.

Ten artykuł analizuje rolę, jaką turystyka może odegrać w stabilizacji i dywersyfikacji obszarów wiejskich na przykładzie Polski i lokalizacji w których znajduje się kwatera Stężyca, Gołubie. Patrząc na literaturę i dane statystyczne analizuje się rozwój i stan aktualny agroturystyki w Polsce i to dlaczego kwatery Stężyca cieszą się coraz większą popularnością.

Brak komentarzy

Brak komentarzy.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Powered by WordPress